Abstracte

Abstractele (in limba romana) se vor trimite la adresa de email gmariaiuliana@yahoo.com. Nu se admite trimiterea prin fax.

Documentele trebuie sa fie redactate si trimise in format Word, avand maxim 2.500 caractere, fara spatii.
Se accepta doar lucrari nepublicate, autorii asumandu-si integral raspunderea asupra continutului.
Rezumatele vor fi publicate in volumul de rezumate al Conferintei.

Termenul limita pentru trimiterea abstractelor este 15 octombrie 2015.